Bestyrelse

Formand: Claus Sørensen info@jyderupsfremtid.dk tlf. 22 65 67 22
Sekretær: Erik Madsen mail: erik.jyderup@gmail.com tlf. 51 42 51 85
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Kallenbach mail: kallenbach@outlook.dktlf. 22 17 04 62
Bestyrelsesmedlem: Niels Agerbo mail: drivsaatvej@yahoo.dk tlf. 22 24 29 20
Bestyrelsesmedlem: Jens Varling mail: jva@spks.dk tlf. 59 27 670 0
Bestyrelsesmedlem:
Erik Just Pedersen mail: erikjustpedersen@gmail.com tlf. 52 37 05 01
Bestyrelsesmedlem: Solveig Bondgaard solveig.bondgaard@gmail.com tlf. 61 66 74 04

Kasserer: Kjeld Kallenbach kasserer@jyderupsfremtid.dk