FORMÅL

Jyderups Fremtid er en forening, der udvikler Jyderup – en by i naturen

Foreningens vigtigste opgaver er:

  • at skaffe økonomi til udviklingsprojekter til gavn for Jyderup by,
  • at medvirke til at skabe torve, kunst, arkader og nedslagspunkter i byen,
  • at medvirke til at skabe en naturakse langs Skarresø fra Sølyst til campingpladsen,
  • at omdanne Drivsåtskoven til en bypark,
  • at knytte  Naturpark Åmosen tæt til byen,

Kom med dit input
Dine ideer til opfyldelse af foreningens formål er velkomne. Skriv til foreningens bestyrelse om dine forslag på info@jyderupsfremtid.dk. Husk at du skal forholde dig til formålsparagraffen, inden du sender en ansøgning.

Du kan også melde dig ind i foreningen eller donere et beløb.

Har du en idé til et projekt, kan du søge om tilskud ved hjælp af ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Du kan se vores vedtægter ved at klikke her.

Vi har brug for din støtte.
Meld dig ind i foreningen eller donér.

Du kan medvirke til byens udvikling ved at melde dig ind i foreningen eller ved at donere et støttebeløb.

Al støtte er velkommen!

>>> GÅ TIL INDMELDELSE OG DONATION

Har du en god idé til et projekt, der understøtter vores formål?
Søg tilskud hos os!

Du kan ansøge om tilskud til dit projekt ved at udfylde et ansøgningsskema her på hjemmesiden. Inden da beder vi dig have undersøgt, at projektet ligger indenfor vores formålsparagraf.

>>> GÅ TIL ANSØGNINGSSKEMA