Projekter

Ansøgning markedsføring af pinseløbet Ansøgning Sjællands smukkeste motionsløb afslag. Begrundelse: der er tale om et enkeltstående arrangement og det der søges om betragtes som driftsmidler.

Ny julebelysning i Jyderup  Jyderups Fremtid har beslutte at støtte julebelysningen med de penge, som foreningen tjener på at sælger juleøllen Jyderups Jul. Det beløber sig indtil nu til 3.000 kr. men vi håber, at salget af Jyderups Jul vil bidrage med mere end 5.000 kr. til julebelysningen. Det endte med en indtjening på 8.000 kr.

Café Habibi ansøgt om 40.000 kr. bevilliget 20.000 kr. til anlægudgifter

Kunstudsmykning af "silo" på varmeværket Ansøgning kunstprojekt varmeværk endnu ikke afklaret beløb

Etablering af Jyderup Fonden Ansøgning om tilskud til Jyderup Fonden bevilget 75.000 kr.

Skaterbane Ansøgning Skaterbaner bevilget 5.000 kr.

Dørhul i Cafe Siesta Ansøgning Dørhul Cafe Siesta afslag. Begrundelse: Det er en privat virksomhed.

Renovering af Bibliotekspladsen Ansøgning renovering af Biblioteksplads Bibliotekstorvet i Jyderup 30-05-2015 CHB (003) Forhåndstilkendegivelse på 25.000 kr.

Musikarrangement Ansøgning musikarrangement afslag. Begrundelse: der søges driftsmidler

Kunst Ansøgning kunst afslag. Begrundelse Foreningen ser sig pt ikke i stand til at yde støtte i den størrelsesorden til enkeltstående kunstprojekter

Skitseforslag på Naturaksen Ansøgning Naturaksen bevilget 50.000 kr.

Blomsterkummer Ansøgning Blomsterkummer bevilget 6.000 kr.

Affaldsindsamling Gruppen der arrangere affaldsindsamling i Jyderup ansøgt om tilskud til forplejning af deltagere - Tilskud bevilget

Infoskærme Fyrtårn 4450 tilskud på 50.000 kr. til indkøb af  fem skærme, der skal opsættes i 3 forretninger samt i Jyderup Hallen og på Biblioteket. - Tilskud bevilget