Om foreningen

Jyderups Fremtid, en forening der udvikler Jyderup - en by i naturen

Foreningens vigtigste opgaver er:

  • at skaffe økonomi til udviklingsprojekter til gavn for Jyderup by,
  • at medvirke til at skabe torve, kunst, arkader og nedslagspunkter i byen,
  • at medvirke til at skabe en naturakse langs Skarresø fra Sølyst til campingpladsen,
  • at omdanne Drivsåtskoven til en bypark,
  • at knytte  Naturpark Åmose tæt til byen,
  • at…? (her kan dine forslag stå.)

Du kan medvirke til byens udvikling ved at melde dig ind i foreningen under fanebladet indmeldelse.

Dine ideer til udfyldelse af foreningens formål er velkomne. Skriv til foreningens bestyrelse om dine forslag på info@jyderupsfremtid.dk

Ansøgning om tilskud kan ske ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til info@jyderupsfremtid.dk